RENAULT CARD “HANDSFREE” AFSTANDSBEDIENING: GEBRUIKGebruik

Voor de auto’s die hiermee zijn uitgerust, kan hiermee, naast de gebruiksmogelijkheden van de RENAULT-card met afstandsbediening, zoals hierboven beschreven, de auto automatisch vergrendeld/ontgrendeld worden als de RENAULT-card zich in de toegangszone 1 bevindt;

Ontgrendelen van de auto

Terwijl de RENAULT card zich in het gebied 1 bevindt en de auto vergrendeld is, drukt u op de knop 3 van de handgreep 2 van een van de twee voorportieren: de auto ontgrendelt.

Een druk op de knop 4 ontgrendelt ook de hele auto.

Het ontgrendelen ziet u aan het één keer oplichten van de knipperlichten.

NB: nadat de auto met een druk op de knop 3 is ontgrendeld, kan deze drie seconden lang niet vergrendeld worden.

Leg de RENAULT-card niet op een plaats waar ze andere elektronische apparaten (computer, PDA, telefoon enz.) zou kunnen raken die de werking ervan kunnen verstoren.

Na het ontgrendelen van de auto of van alleen de bagageruimte met behulp van de knop van de RENAULT-card, worden het vergrendelen door weglopen en het “handsfree” ontgrendelen gedeactiveerd.

De handsfree werking wordt hersteld herstart de auto.Vergrendelen van de auto

Er zijn drie manieren om de auto te vergrendelen: door weg te lopen, met behulp van de knop 3, met behulp van de RENAULT card.

Vergrendelen door weglopen

Loop met de RENAULT card bij u, als de portieren en de bagageruimte dicht zijn, weg van de auto: deze vergrendelt automatisch zodra u uit de zone 1 bent.

N.B.: de afstand waarop de auto vergrendeld wordt, hangt af van de omgeving.

Het vergrendelen ziet u aan het twee keer oplichten van de knipperlichten en hoort u aan een geluidssignaal.

Dit geluidssignaal kan verwijderd worden. Raadpleeg een merkdealer.

Als een portier of de bagageruimte open of niet goed gesloten is, of als een card aanwezig is in het interieur (of in de kaartlezer), vindt geen vergrendeling plaats. In dit geval is er geen geluidssignaal en knipperen de knipperlichten niet.

Vergrendelen met behulp van de knop 3

Terwijl de portieren en bagageruimte gesloten zijn en de auto vergrendeld is, drukt u op de knop 3 van de handgreep van een van de voorportieren. De auto vergrendelt. Als een portier of de bagageruimte open of niet goed gesloten is, vergrendelt/ontgrendelt de auto snel.

NB:

- de card RENAULT moet zich in de toegangszone (zone 1) van de auto bevinden om het vergrendelen met de knop mogelijk te maken;

- nadat de auto met een druk op de knop 3 is vergrendeld, kan deze drie seconden lang niet worden ontgrendeld.


Vergrendelen met behulp van de RENAULT card

Portier en bagageruimte gesloten, druk op de knop 5: de auto vergrendelt.

Het vergrendelen ziet u aan het twee keer oplichten van de knipperlichten.

N.B.: de maximale afstand waarop de auto vergrendeld wordt, hangt af van de omgeving.


Bijzonderheden:

De auto kan niet vergrendelen als:

- een portier of de bagageruimte open of niet goed gesloten is;

- een card is achtergebleven in de zone 6 (of in de kaartlezer) en geen andere card is aanwezig in de detectiezone buiten de auto.

Na het vergrendelen/ontgrendelen van de auto met behulp van de knoppen van de RENAULT card, worden het vergrendelen door weglopen en het “handsfree” ontgrendelen gedeactiveerd.

De “handsfree” werking wordt hersteld na het starten van de auto.

Als bij gestarte motor na het openen en sluiten van een portier de card zich niet langer in de cabine bevindt, waarschuwt de boodschap “Kaart niet gedetecteerd” (in combinatie met een geluidssignaal als de auto sneller dan een bepaalde snelheid rijdt) u dat de kaart zich niet langer in de auto bevindt. Dit voorkomt, bijvoorbeeld, dat u wegrijdt nadat een passagier is uitgestapt met de card bij zich.

De waarschuwing verdwijnt zodra de card weer gedetecteerd is.

Verantwoordelijkheid van de bestuurder

Laat uw RENAULT card nooit, zelfs niet eventjes, in de auto liggen als u de auto verlaat en er een kind (of dier) in de auto zit.

Het kan zichzelf of anderen in gevaar brengen door de motor te starten, door organen te bedienen zoals bijvoorbeeld de ruitbediening, of de portieren te vergrendelen.

Risico van ernstige verwondingen.